Ma névnapja van.

főoldal | e-mail | oldaltérkép
 
 

A Pi Víz 1.

PI víz = Életvíz, Élővíz

"Amikor megszületünk, 96% Pi vizet tartalmaz a szervezetünk. Amikor meghalunk, ez már csak 58%. Mikor vagyunk életképesebbek? Tudjuk, hogy a születéskori nagy életképességhez, nagy Pi víz tartalom tartozik. Ha megmérjük egy ember szervezetének Pi víz tartalmát, pontosan kiszámítható az utolsó életnapja. Ezt hívjuk Fülöp-féle relatív életidőnek. Ha elkezdünk Pi vizet fogyasztani és egy év múlva újra mérjük a Fülöp-féle relatív életidőt, azt találjuk, hogy 18.3 évet kapunk ajándékba. Mindössze 1 év Pi vízfogyasztással!"

Valamennyi életfolyamat alapja a Földön a víz.
A vízzel tehát, mint az életfolyamatok alapanyagával, valamint az életfolyamatok egyik alkotójával, résztvevőjével, közegével, és mint később látjuk informatikai vezérlő egységével kell foglalkoznunk.

Kevésbé köztudott, de rendkívül fontos az életfolyamatok megértéséhez a víz szerkezetének ismerete. A víznek jól leírható, vizsgálható szerkezete van.
A vízben nem csak a hidrogén és az oxigén molekulák között van kémiai kötés, hanem a hidrogén atomok között gyenge un. hidrogénhíd-kötés jön létre. A hidrogén-hidak száma és erőssége határozott szerkezetet biztosít a víznek.

A szerkezettel bíró víz minden lényeges tulajdonsága, elektromos állandója, infravörös elnyelése más, mint az ugyanolyan hőmérsékletű, sűrűségű, tisztaságú stb. vízé.
A vízben elhelyezkedő, maximális, azaz négy hidrogén-híd kötést tartalmazó, azonos forgásirányú protonokkal rendelkező egységet klasztereknek nevezzük. A teljesen rendezett szerkezetű víz klaszterekből áll.

Víz nélkül nincs anyagcsere.

Az élőlények életfolyamatai szigorúan meghatározott hőmérsékleti tartományban zajlanak le.

Az állandó testhőmérsékletű állatok és maga az ember ennek kitűnő példája. Azt a sikert, amit a melegvérű állatok az evolúció során elértek, annak köszönhetik hogy nagymértékben  függetleníteni tudják magukat a környezetük hőmérsékletétől. Ennek a sikernek a záloga a víz, valójában a tiszta víz.

A klaszter szerkezetének köszönhetően kevesebb energia kell a hűtéshez, forraláshoz. A természetben az élőszövetekben találunk PI-vizet, pl. a gyümölcsökben, zöldségekben, friss nyers húsban.

A Pi-víz kémiailag tökéletesen tiszta, forrásvíz minőségű, frissítő hatású ivóvíz, kiváló oldószer, stabil, nem poshadó víz. Fizikai jellemzői is eltérnek a vezetékes és egyéb vizektől, más viszkozitásra, felületi feszültsége, vezetőképessége, dielektromos állandója, infravörös fényelnyelése. A természetben az élő szövetekben találunk Pi vizet, ember állat, növény fő alkotóeleme. A rendezett (klaszterszerkezetű) és rendezetlen (amorf) szerkezetű vizek aránya jellemző az adott élő szervezetre, ami a biológiai szabályozás egy fő területe.

Az aura energetikai állapotának visszaszabályozása, feltöltése, vezérlése az élő szervezetekben lévő víz szerkezetváltozásain keresztül valósul meg. A rendezett víz nagyobb információ cserét tesz lehetővé az egységek között, például sejtek, fehérjék között.

Az anyagok különböző információt képesek tárolni. A kutatási eredményeink szerint az élőlényekben a Pi-víz memória renszere képes az információk tárolására és közvetítésére, ezért a Pi víz az élet alapja, azaz életvíz. Az élő sejtek energiát tudnak előállítani, és ezt használják fel az aurájuk feltöltésére. Ha az aurájuk feltöltött állapotban van és az energiaáramlás zavartalan, akkor a biológiai testben a fiziko-kémiai folyamatok harmóniában zajlanak.

Ha az aurában az energiaszint helyileg, vagy az egész aurára kiterjedően csökken, úgy ez a harmónia megbomlik, és a szervezet megbetegedhet. Mivel a beteg szervezetek energiaszintje az optimálisnál kisebb, illetve a nagy stressznek kitett szervezetek nem termelnek elegendő energiát, pótlásra van szükség az egészség megőrzéséhez. 

Célszerű az energiahiányos állapotot bioenergia-bevitellel megelőzni.

Az élő szervezetnek legcélszerűbb bioenergiával feltöltött Pi-vízet fogyasztani. Az élő szervezetben lévő víz Pi-víz, tehát Élő víz. Ezt a tulajdonságát számos humán egészségvédelmi, mezőgazdasági, környezetvédelmi és ipari eljárás kialakításánál kihasználtuk.

 

Felhasznált irodalom: Dr. Fülöp László: Az életvíz története, Az életenergia című könyve.

.PI-VÍZ INFORMÁCIÓKBölcsességekBúzafű - ÁrpafűCikkek és írásokCsodás gyümölcsök, zöldségek, termésekÉN megtalálásaFürjtojásTáplálkozásVilágunk csodái